Leasing wózka widłowego a podatek VAT

Jedną z metod finansowania urządzeń, w tym również wózków widłowych, jest leasing. Jest on umową cywilnoprawną polegającą na „wypożyczeniu” środka od firmy leasingowej za uiszczeniem opłaty wstępnej, a następnie wpłacaniu przez określony w umowie czas raty miesięcznej.

Leasing opłacalny jest dla klientów, którzy nie mogą pokryć całkowitego kosztu urządzenia od razu. Ponadto jest również korzystny pod względem sposobu opodatkowania.

 

Oferta leasingowa

Leasing wózków widłowych dla wielu klientów jest korzystną opcją finansowania urządzenia. Po zakończeniu umowy leasingowej, klient może podjąć decyzję o wykupieniu za stosunkowo niewielką kwotę używanego przez niego wózka lub zdecydować o wzięciu w leasing kolejnego, nowego urządzenia.

Istnieje również możliwość leasingu wózków używanych oraz opcja pełnego serwisu, czyli tzw. Full Service, w której firma leasingowa odpowiada za serwisowanie i ewentualne naprawy urządzenia. Ponadto opcja Full Service zapewnia terminowe kontrole prewencyjne, a w przypadku usterki w jej ramach wykorzystuje się wyłącznie oryginalne części zamienne.

Korzystne opodatkowanie leasingu

Na zawarcie umowy leasingowej decydują się najczęściej przedsiębiorcy, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami własnymi na pokrycie całkowitego kosztu urządzenia. Leasing jest opłacalny z punktu widzenia odliczania podatku VAT. Wynika to z faktu, że klient spłaca miesięczną ratę leasingową, która zawiera już w sobie wartość podatku VAT.

Również wydatki związane z użytkowaniem wózka widłowego – serwis, paliwo, części, mieszczą w sobie VAT. Ponadto podatek VAT zostaje naliczany osobno od poszczególnych opłat leasingowych. Wskutek tego nie musi być zapłacony w całości natychmiast po zawarciu umowy.

Inne korzyści wynikające z korzystania z leasingu

Przedsiębiorcy, biorąc wózek widłowy w leasing, nie ponoszą ryzyka inwestycyjnego, a otrzymują do swojej dyspozycji nowoczesne urządzenia. Koszt środka jest rozłożony w miesięcznych ratach, które pokrywane są przez aktualne dochody firmy klienta. Leasing stwarza możliwość dostępu do nowoczesnych rozwiązań technicznych bez konieczności angażowania własnych środków pieniężnych.

Ponadto w porównaniu z kredytem bankowym, leasing cechuje się szybką i uproszczoną procedurą oraz minimum formalności. Dzięki tej metodzie finansowania, przedsiębiorcy nie są ograniczeni do korzystania z tradycyjnych form uzyskiwania środków pieniężnych na swoje inwestycje, do których zalicza się kredyty bankowe.

Twoja opinia

*