Leasing operacyjny a finansowy – różnice

Dzisiaj w leasing można wziąć wiele rzeczy np. wyposażenie biura, sprzęty, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe czy nieruchomości. Każdy przedsiębiorca mający zamiar w ten sposób finansować swoją działalność powinien zapoznać się z dwoma podstawowymi rodzajami leasingu, czyli operacyjnym i finansowym. Jeden i drugi posiada bowiem swoje wady i zalety, a wiele zależy od specyfiki działalności jaką prowadzi przedsiębiorca.

Jakie są zatem różnice obu rodzajów finansowania?

 

Leasing operacyjny

W tym przypadku przedmiot umowy, którą zawieramy jest zaliczany do majątku firmy leasingowej. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych należy zatem do właściciela przedmiotu. Jakie są koszty osoby korzystającej z przedmiotu w leasingu? Są to przede wszystkim raty leasingowe, do których dolicza się podatek VAT oraz opłatę wstępną. Kiedy umowa się kończy, leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu umowy.

Leasing finansowy

W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, w przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy leasingowej zostaje zaliczony do majątku leasingobiorcy, przez co to on musi dokonać  odpisów amortyzacyjnych. Korzystający z przedmiotu do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć jedynie ratę leasingową, VAT musi uiścić w całości i z góry. Zaletą jest to, że leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu od razu po dokonaniu zapłaty ostatniej raty.

Jakie są główne różnice między dwoma typami leasingu?

Pierwszą różnica jest to, kto musi dokonać odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu operacyjnego za amortyzację odpowiada leasingodawca, a leasingu finansowego – leasingobiorca.

Druga z różnic to okres trwania umowy leasingowej – jeśli chodzi o leasing operacyjny okres trwania umowy powinien być dłuższy niż 40 % czasu amortyzacji przedmiotu, w przypadku nieruchomości nie może to być mniej niż 10 lat. Natomiast w sytuacji kiedy wybraliśmy leasing finansowy okres trwania umowy nie może być mniejszy niż 12 miesięcy.

Trzeci zasadniczy antagonizm między oboma rodzajami umów są koszty uzyskania przychodu. Kiedy naszą opcją leasingu, jest leasing operacyjny, wtedy koszty uzyskania przychodu to rata netto plus opłata wstępna, inaczej wygląda to w przypadku leasingu finansowego i tu jest to część odsetkowa rat oraz amortyzacja.

Następną rzeczą, która różni obie umowy jest opcja spłaty podatku VAT. Kiedy wzięliśmy leasing operacyjny podatek VAT doliczany jest do rat leasingowych, inaczej rzecz się ma w przypadku leasingu finansowego, gdzie całość podatku VAT musimy spłacić wraz z pierwszą ratą.

Ostatnia różnica to możliwość wykupu. Leasing operacyjny powoduje, że możliwość ta zależy od stawki amortyzacji oraz okresu wykupu. Możliwość ta lepiej wygląda, kiedy posiadamy przedmiot w leasingu finansowym, wtedy przedmiot staje się nasz w praktyce, kiedy płacimy ostatnia ratę leasingu.

Najczęściej tym co decyduje o wyborze umowy leasingowej są koszty początkowe, a te w przypadku leasingu finansowego są dużo wyższe, gdyż musimy zająć się sami opłatami amortyzacyjnymi oraz od razu uiścić w całości podatek VAT.

Twoja opinia

*