Jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać żyrantem?

Umowa poręczenia jest umową cywilnoprawną, na mocy której poręczyciel – potocznie określany mianem żyranta – zobowiązuje się wobec wierzyciela, iż wykona zobowiązanie dłużnika, jeśli ten nie będzie w stanie sam go wykonać.

Poręczenie stanowi jedną z form zabezpieczenia spłaty pożyczek bądź kredytów udzielanych przez instytucje finansowe.

Czy poręczyciel zawsze jest potrzebny?

Czy każdy klient składający wniosek o przyznanie środków musi mieć żyranta? Odpowiedź brzmi – nie. Wszystko w tym momencie zależy od tego, jaka konkretnie forma finansowego wsparcia wchodzi w rachubę. Poręczenie wymagane jest głównie przy dużych kwotach, chociaż wcale nie musi być to regułą. Niemniej np. szybka pożyczka online nie jest obłożona tym obowiązkiem. Nie ma w tym zakresie odgórnie obowiązujących wytycznych, w związku z czym kwestie związane z umową poręczenia ustalane są indywidualnie przez poszczególne instytucje finansowe.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać żyrantem? Szybka pożyczka Kto to żyrant Kto to poręczyciel Kredyty

Kto może zostać poręczycielem?

Poręczycielem może zostać praktycznie każda osoba fizyczna osiągająca odpowiednie dochody oraz posiadająca pozytywną historię kredytową. Wymogi względem takich osób są określane przez instytucje udzielające finansowego wsparcia.

Inaczej wygląda to np. w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy, inaczej przy kredycie hipotecznym, a jeszcze inaczej przy pożyczkach gotówkowych etc.

Każda z instytucji posiada odmienne wytyczne i przy ocenie kandydatów na poręczycieli kieruje się własnymi kryteriami, aczkolwiek na ogół poręczyciel powinien:

  • być w wieku produkcyjnym – czyli do 65 roku życia,
  • posiadać umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • osiągać dochody o wymaganej wysokości,
  • nie mieć na swoim koncie mieć żadnych zaległych zobowiązań oraz przeprowadzonych windykacji czy zajęć egzekucyjnych.

Instytucje finansowe żądają przedłożenia umowy o pracę oraz zaświadczenia o dochodach, zaś osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dostarczyć wpis do CEIDG, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów i zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami. Dodatkowo potrzebne jest również zaświadczenie o pozostawaniu bądź niepozostawaniu w związku małżeńskim.

REJESTRACJA W BETFAN >>
100 zł + 3000 zł na nowe konto w promocji

Obowiązki i prawa poręczyciela

Osoby decydujące się na poręczenie kredytu czy pożyczki muszą koniecznie pamiętać o tym, iż za spłatę zadłużenia ponoszą dokładnie taką samą odpowiedzialność, co i pożyczkobiorca – dlatego też przed podpisaniem umowy należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej postanowieniami. Jest wskazane, aby:

  • nie żyrować całej kwoty kredytu,
  • umowa poręczenia dotyczyła tylko kwoty głównej należności,
  • w przypadku problemów pożyczkobiorcy bank w pierwszej kolejności zabiegał o uregulowanie należności właśnie od niego.

Poręczyciel powinien być ponadto świadomy tego, iż umowa poręczenia ma wpływ na jego zdolność kredytową – także wtedy, gdy pożyczkobiorca terminowo spłaca zobowiązanie.

Niezwykle ważne jest poznanie swoich praw, wśród których wymienia się m.in. możliwość:

  • wglądu do historii spłaty zadłużenia,
  • uzyskania informacji od pożyczkobiorcy dotyczących spłaty zobowiązania,
  • domagania się od pożyczkobiorcy zwrotu pieniędzy wpłaconych na rzecz instytucji finansowej.

Zobacz także: Kto może zdecydować się na pożyczkę online

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać żyrantem? Szybka pożyczka Kto to żyrant Kto to poręczyciel Kredyty