Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/sla77/domains/cevap.pl/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 0
Jak długo przechowywać dokumentację księgową

Jak długo przechowywać dokumentację księgową

Pięć lat – tyle wynosi okres przechowywania dokumentacji księgowej. Jest on określony nie tylko w ustawie o rachunkowości, ale również w innych przepisach.

Skąd taki właśnie okres oraz od kiedy liczyć owe pięć lat, a także o innych aspektach związanych z przechowywaniem dokumentacji księgowej przeczytacie w poniższym artykule.

 

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej firmy konieczne jest do celów kontrolnych. Po to by odpowiednie organy mogły na ich podstawie ustalić wysokość zobowiązań podatkowych danego podmiotu.

Okres pięciu lat liczony jest od początku kolejnego roku rachunkowego. Zapis ten dotyczy ksiąg rachunkowych i dokumentów finansowych. W przypadku zatwierdzonych sprawozdań rachunkowych – obowiązuje zasada ich bezterminowego przechowywania.

 

Pięcioletni okres dotyczy również faktur i deklaracji podatkowych, jednak w tym przypadku początek tego okresu wylicza się w odmienny sposób. Liczy się go od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Znacznie dłuższy okres przechowywania dokumentów obowiązuje w przypadku dokumentacji osobowych np. karty wynagrodzeń, listy płac itp. W tym przypadku obowiązujący okres przechowywania dokumentów wynosi – uwaga – aż 50 lat, od momentu ustalania stosunku pracy.

Skąd taki długi okres? Wynika ona z faktu, że wymienione dokumenty są podstawą do określenia wieku emerytalnego.

 

Gdzie przechowywać dokumenty finansowe? Najlepszym miejscem będzie miejsce prowadzenia działalności, oddział, filia itp. A co w sytuacji gdy prowadzenie księgowości wykonuje dla podmiotu biuro rachunkowe. W końcu z takiej opcji korzysta szeroka grupa przedsiębiorców. W takiej sytuacji jest to kwestia do ustalenia pomiędzy przedsiębiorcą, a prowadzącym jego księgowość biurem.

Najwygodniej jednak, gdy w takiej sytuacji całość dokumentacji znajduje się biurze rachunkowym, po to by w razie konieczności był szybki dostęp do potrzebnych dokumentów. Ważne jednak by zapis o miejscu przechowywania dokumentacji pojawił się w umowie pomiędzy firmą, a prowadzącą jego księgowość Lublin firmą rachunkową.