Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/sla77/domains/cevap.pl/public_html/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 0
Co to jest leasing czy lizing (jak mawiają rodacy) ?

Co to jest leasing czy lizing (jak mawiają rodacy)?

Zadając sobie pytanie, co to jest leasing czy lizing (jak mawiają rodacy), warto wpierw przeanalizować, skąd wzięło się owe słowo, oznaczające bardzo określony rodzaj świadczonych usług. „Leasing” (pisownia oryginalna) oznacza „pożyczanie”, „dzierżawienie”, „wynajmowanie”.

Polega on na zawarciu umowy pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą (tymi określeniami nazywamy podmioty, będące stronami zawierającymi porozumienie), na mocy której jednej ze stron zostaje udostępniony przedmiot (dobro materialne), który od momentu wejścia umowy w życie, staje się obiektem dzierżawionym (wynajmowanym) przez użytkownika.

Wszelkie regulacje dotyczące samej umowy oparte są na podstawie zapisów umowy oraz uwarunkowań, ściśle kontrolowanych przez prawo polskie. Użytkownicy korzystający z tego sposobu nabywania sprzętów są zatem w pełni chronieni i zapewnieni o tym, że prowadzona przez nich działalność i zawierane zobowiązania są w pełni legalne oraz bezpieczne w świetle obowiązujących przepisów.

Jedną z najistotniejszym korzyści, płynącą wprost z leasingu są udogodnienia finansowe, polegające na odmiennym rozliczaniu się w ramach płaconych państwu podatków.

Dzięki umowie leasingowej, obie strony, które się pod nią podpisują odnoszą korzyści finansowe, polegające na zwolnieniu z niektórych opłat, co jest bardzo dużym ułatwieniem podczas wypełniania wymogów formalnych w ramach opłacania należnych państwu składek, nie tylko ze względu na ich wysokość, ale także przez mniej czynności prowadzących do uznania owych regulacji za wystarczające do zwolnienia z większości opłat.

Leasing czy lizing 😉 ?

Leasing jest umową pomiędzy dwoma podmiotami. Najczęściej jedną z ich stron jest firma, ubiegająca się o pozyskanie danego przedmiotu, który niezbędny jej jest w toku prowadzonej działalności. Dobrym pomysłem dla rozpoczynających karierę drobnych przedsiębiorstw jest leasing dla małych firm.

Opiewa o mniejsze nakłady finansowe (co jest szczególnie ważne w przypadku działalności, które nie osiągają na razie konkretnych dochodów) oraz zwalnia właściciela przedsiębiorstwa od niektórych opłat podatkowych, narzucanych na niego w przypadku zakupu sprzętu w tradycyjny sposób lub zaciągania kredytów bankowych, których wymagania są często pułapem nie do osiągnięcia dla początkującej firmy.

Najczęstszym dobrem materialnym, o które ubiega się przedsiębiorstwo jest samochód, który niezbędny jest właścicielowi w nawiązywaniu kontaktów z klientami oraz często – z właściwą działalnością danej firmy. Warunki leasingu auta dla małej firmy są o wiele korzystniejszym rozwiązaniem.

Jeśli zastanawiamy się nad leasingiem warto przetestować ten kalkulator leasingu